Chuyển đổi các đơn vị inch, Centimet, milimet, feel

23:04 | 18-03-2017

Centimet chuyển đổi sang inch, Chuyển đổi từ Inch sang milimet, Chuyển đổi Inch sang Centimet....

Mét

1 m tương đương với 1,0936 thước, hoặc 39,370 inch.

Từ năm 1983, mét đã được chính thức xác định là chiều dài đường ánh sáng đi được trong chân không trong khoảng thời gian 1/299.792.458 giây.

ft = m * 3.2808 Feet

Foot là đơn vị chiều dài được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ, thể hiện 1/3 thước Anh, và được chia nhỏ thành mười hai inch.

Inch

Từ năm 1959, inch đã được định nghĩa và chấp nhận quốc tế là tương đương với 25,4mm (milimet).

cm = in chia cho 0.39370

Centimet

Centimet là đơn vị đo chiều dài trong hệ mét, bằng một phần trăm mét 1cm tương đương với 0,39370 inch.

Milimet Milimet là một đơn vị đo chiều dài trong hệ mét, tương đương với một phần nghìn mét (đơn vị chiều dài cơ sở theo SI).

in = mm * 0.039370 Inch

Inch là đơn vị chiều dài được sử dụng chủ yếu trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ, thể hiện 1/12 phút và 1/36 thước Anh.

Centimet chuyển đổi sang inch

Centimet là đơn vị đo chiều dài trong hệ mét, bằng một phần trăm mét 1cm tương đương với 0,39370 inch.

in = cm * 0.39370 Inch

Inch là đơn vị chiều dài được sử dụng chủ yếu trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ, thể hiện 1/12 phút và 1/36 thước Anh.

Chuyển đổi từ Inch sang milimet

Từ năm 1959, inch đã được định nghĩa và chấp nhận quốc tế là tương đương với 25,4mm (milimet).

mm = in chia cho 0.039370 Milimet Milimet là một đơn vị đo chiều dài trong hệ mét, tương đương với một phần nghìn mét (đơn vị chiều dài cơ sở theo SI).
    
shop bao cao su, tap chi phai dep, bat dong san, tin tuc online, gel boi tron, bao cao su, tin tuc phai dep, titan gel, viva fashion, stud 100, bao cao su cao cap, cong ty thiet ke website, thiet ke website, lap top, may nuoc nong nang luong mat troi, công ty xây dựng, dich vu ke toan, PageRank