Hướng dẫn cài đặt Laravel 5x

03:11 | 04-01-2017

Để cài Laravel, các bạn sẽ đi qua 2 bước :
Bước 1: Cài đặt Composer
Bước 2: Cài đặt Laravel
Lưu ý : máy tính của bạn phải được cài sẵn Xampp, Wamp trước khi làm bài này.

Bước 1. Chúng ta tiến hàng Cài đặt Composer nhé

Đầu tiên bạn vào trang : https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe

Sau đó vào download, Vào tiếp Composer-Setup.exe , Tải và nhấn Next

Trong khi cài đặt chương trình, bạn sẽ được composer báo chọn đến file php.exe trong xampp hoặc wamp

Xem hình bên dưới :

cai dat composer

Lưu ý: Sau khi cài đặt xong, composer có yêu cầu bạn làm các bước sau:
Bước 1. Mở cmd.exe
Bước 2. Đóng tất cả các cửa sổ windows lại ( bao gồm cả cmd.exe )
Bước 3. Mở lại cmd.exe
Bước 4. Đóng lại rồi logout ra khỏi windows , sau đó login lại.
Bước 5. Cuối cùng ta bật cmd.exe lên là xong.
Cài đặt Laravel với composer
Khởi động cmd, truy cập vào thư mục muốn cài đặt Laravel.
composer create-project –prefer-dist laravel/laravel {Tên project Laravel}

Phần 3. Giới thiệu cấu trúc thư mục:

+ App\Http : Chứa các bộ điều khiển route, controller,…. Trong khi làm ta sẽ phải dùng nhiều tới thư mục này.
+ Config : Chứa các file cấu hình cho hệ thống.
+ Database : Nơi chúng ta cấu hình các bộ dữ liệu mẫu : migrate, seed.
+ Public : Đây là nơi lữu trữ CSS, JavaScript, các hình ảnh.....
+ Resources\Views : Lưu trữ các file giao diện mã html views.
+ File .env: Cài đặt liên kết tới database cho hệ thống.
    
shop bao cao su, đồ chơi tình dục cao cấp, ngựa thái xanh, thiết kế website, gel bôi trơn, bao cao su, gel bôi kích thích điểm g, trứng rung tình yêu, sex toy, shop bao cao su online, bao cao su cao cấp, cong ty thiet ke website, dịch vụ kế toán, ---- PageRank