Google sẽ thay thế toàn bộ dự liệu Analytics 4 (GA4) vào tháng 7 - 2023

10:50 | 11-05-2023

Google Analytics 4 (GA4)

Google Analytics 4 (GA4) Thay Thế Trình Báo Cáo Cũ

GA4 là phiên bản mới của Google Analytics, cung cấp cho bạn các chế độ kiểm soát quyền riêng tư, dữ liệu dự đoán, đường liên kết trực tiếp đến sản phẩm và báo cáo có thể tuỳ chỉnh cho các trang web và ứng dụng di động.

Hướng dẫn ngắn này sẽ giới thiệu các khái niệm và chế độ cài đặt chính để giúp bạn bắt đầu sử dụng tài sản GA4 mới.

Tài sản GA4 này bắt đầu thu thập dữ liệu kể từ ngày tạo tài sản hoặc ngày gắn thẻ. Bạn có thể truy cập dữ liệu cũ từ tài sản gốc. Tài sản gốc sẽ thu thập dữ liệu cho đến hết ngày 1 tháng 7 năm 2023. Để di chuyển giữa tài sản mới và tài sản cũ, hãy chuyển đổi tài sản hoặc tài khoản được chọn ở đầu trang.  

GA4 đo lường hành vi của người dùng bằng sự kiện (thay vì phiên và lượt truy cập). Sự kiện đo lường những hoạt động tương tác của người dùng xảy ra trên trang web hoặc ứng dụng của bạn, chẳng hạn như nhấp vào một nút, tải một trang hoặc hoàn tất một giao dịch mua hàng.  

Bạn có thể đánh dấu các sự kiện quan trọng nhất là lượt chuyển đổi trong GA4 (tương tự như các mục tiêu trong tài sản gốc) và xuất các sự kiện đó sang Google Ads để đặt giá thầu.

Tạo đối tượng (thay thế các phân đoạn trong tài sản gốc) để nhóm người dùng dựa trên các đặc điểm đã xác định, hành vi trong quá khứ hoặc hành vi được dự đoán trong tương lai. Bạn có thể áp dụng những đối tượng này trên các báo cáo của GA4 và Google Ads.  

Khi bạn đã hài lòng với các lượt chuyển đổi và đối tượng trong GA4, hãy liên kết tài khoản Google Ads rồi thiết lập các chiến dịch để hành động dựa trên dữ liệu GA4.

 
    
shop bao cao su, đồ chơi tình dục cao cấp, ngựa thái xanh, thiết kế website, dương vật giả, bao cao su, gel bôi kích thích điểm g, trứng rung tình yêu, sex toy, trứng rung tình yêu, shop bao cao su online, bao cao su cao cấp, cong ty thiet ke website, dịch vụ kế toán, ---- PageRank