Làm thế nào để google index hình ảnh của bạn nhanh và nhiều nhất?

21:19 | 04-05-2017

Đoạn code bên dưới giúp google index hình ảnh của bạn nhanh nhất, bạn có thể thêm 1.000 hình cho 1 link sản phẩm, Link sản phẩm nằm trong thẻ loc, hình thì image:loc

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"> <url> <loc>http://example.com/abc.html</loc> <image:image> <image:loc>http://example.com/hinh-anh-cua-ban.jpg</image:loc> </image:image> <image:image> <image:loc>http://example.com/hinh-anh-cua-ban-2.jpg</image:loc> </image:image> </url>
</urlset>     
shop bao cao su, đồ chơi tình dục cao cấp, ngựa thái xanh, thiết kế website, dương vật giả, bao cao su, gel bôi kích thích điểm g, trứng rung tình yêu, sex toy, trứng rung tình yêu, shop bao cao su online, bao cao su cao cấp, cong ty thiet ke website, dịch vụ kế toán, ---- PageRank