Làm thế nào để google index hình ảnh của bạn nhanh và nhiều nhất?

21:19 | 04-05-2017

Đoạn code bên dưới giúp google index hình ảnh của bạn nhanh nhất, bạn có thể thêm 1.000 hình cho 1 link sản phẩm, Link sản phẩm nằm trong thẻ loc, hình thì image:loc

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"> <url> <loc>http://example.com/abc.html</loc> <image:image> <image:loc>http://example.com/hinh-anh-cua-ban.jpg</image:loc> </image:image> <image:image> <image:loc>http://example.com/hinh-anh-cua-ban-2.jpg</image:loc> </image:image> </url>
</urlset>     
shop bao cao su, tap chi phai dep, bat dong san, tin tuc online, gel boi tron, bao cao su, tin tuc phai dep, titan gel, viva fashion, stud 100, bao cao su cao cap, cong ty thiet ke website, thiet ke website, lap top, may nuoc nong nang luong mat troi, công ty xây dựng, dich vu ke toan, PageRank