Làm thế nào để inport dữ liệu số DT vào Gmail

10:54 | 14-01-2017

Vì sao bạn không thể nhập địa chỉ liên lạc ? Sau đây là một vài lý do bạn có thể có vấn đề khi nhập danh bạ của bạn:

Vì sao bạn không thể nhập địa chỉ liên lạc ?

Có một vài lý do bạn có thể có vấn đề khi nhập danh bạ của bạn:

Khi file của bạn đang nhập hơn 3.000 địa chỉ liên lạc tại một thời điểm. Nếu bạn có nhiều hơn 3000 địa chỉ liên lạc, thì bạn phải chia chúng thành nhiều CSV trước khi bạn nhập chúng.
Bạn đã đạt đến kích thước hoặc lưu trữ giới hạn cho Google Contacts. Vì google chỉ cho bạn import 1 lần 3.000 số DT
Bạn đang nhập thông tin định dạng như một nhóm hoặc phân phối danh sách các nhà cung cấp email khác, mà sẽ không chuyển vào Google Contacts.
Bạn đang nhập thông tin cho một số liên lạc đó là đã có trong Danh bạ Google của bạn. Thay vì tạo ra một liên lạc mới cho họ, các thông tin nhập khẩu sẽ thay thế các thông tin hiện có.
tập tin nhập khẩu của bạn có ký tự Latin hoặc ASCII cũng sẽ không import được, bạn phải đặt mật khẩu theo kiểu số


Phi PR


    
shop bao cao su, đồ chơi tình dục cao cấp, ngựa thái xanh, thiết kế website, gel bôi trơn, bao cao su, gel bôi kích thích điểm g, trứng rung tình yêu, sex toy, shop bao cao su online, bao cao su cao cấp, cong ty thiet ke website, dịch vụ kế toán, ---- PageRank