Cấu trúc của một trang HTML

11:52 | 24-04-2016

Dưới đây là một hình dung của một cấu trúc trang HTML chuẩn:

cau truc cua html

Chỉ có thẻ Body khu vực (khu vực màu trắng) được hiển thị bởi trình duyệt. Nó là những đoạn văn bản bạn nhập vào

Bắt đầu trang HTML ta thường khai báo chung dòng này, nó tự sinh khi mở phần mềm lên

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

Các phiên bản của HTML:

Kể từ những ngày đầu phát triển của website, đã có rất nhiều phiên bản của HTML:

Phiên bản - Năm
HTML 1991
HTML 2.0 1995
HTML 3.2 1997
HTML 4.01 1999
XHTML 2000
HTML5 2014

Bắt đầu năm 2014 HTML5 đã ra đời và giúp Website gọn nhẹ, mạnh mẽ hơn
Bài viết khác
    
shop bao cao su, đồ chơi tình dục cao cấp, ngựa thái xanh, thiết kế website, dương vật giả, bao cao su, gel bôi kích thích điểm g, trứng rung tình yêu, sex toy, trứng rung tình yêu, shop bao cao su online, bao cao su cao cấp, cong ty thiet ke website, dịch vụ kế toán, ---- PageRank