HTML là gì?

11:22 | 24-04-2016

HTLM là viết tắt cho HyperText Markup Language hay còn gọi là tài liệu đánh dấu siêu văn bản

HTML là một ngôn ngữ đánh dấu cho việc mô tả các tài liệu web (trang web).

HTML là viết tắt của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản Markup Language, HMTL là một tập hợp các thẻ đánh dấu tài liệu HTML được mô tả bằng các thẻ HTML Mỗi thẻ HTML mô tả nội dung tài liệu khác nhau

 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tiêu đề trang </title>
</head>
<body>
<h1>Tieu de dau trang </h1>
<p>Doan van ban.</p>
</body>
</html> 

Giải thích các thẻ của Ví dụ trên

 Việc khai báo DOCTYPE định nghĩa kiểu tài liệu để được HTML Các văn bản giữa <html> và </ html> mô tả một tài liệu HTML Các văn bản giữa <head> và </ head> cung cấp thông tin về tài liệu Các văn bản giữa <title> và </ title> cung cấp một tiêu đề cho tài liệu Các văn bản giữa <body> và </ body> mô tả nội dung trang có thể nhìn thấy Các văn bản giữa <h1> và </ h1> mô tả một nhóm Các văn bản giữa <p> và </ p> mô tả một đoạn văn

Mô tả một đoạn văn Sử dụng mô tả này, một trình duyệt web có thể hiển thị một tài liệu với một tiêu đề và một đoạn văn bản.
Bài viết khác
    
shop bao cao su, đồ chơi tình dục cao cấp, ngựa thái xanh, thiết kế website, dương vật giả, bao cao su, gel bôi kích thích điểm g, trứng rung tình yêu, sex toy, trứng rung tình yêu, shop bao cao su online, bao cao su cao cấp, cong ty thiet ke website, dịch vụ kế toán, ---- PageRank